Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Holovousy 1, Holovousy