Katastrální pracoviště Prostějov

Komenského 82/14, Prostějov-Prostějov

Státní pozemkový úřad

Aloise Krále 1552/4, Prostějov-Prostějov