Ing. Štěpán Farkaš

Prostějov, sídl. Svobody 3572/73

Ing. Pavel Krč

Konice, Chmelnice 680