Charita Prostějov (Ředitelství)

Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.
Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

Poskytujeme následující služby:
  • Zdravotní služba – zajištění léčby přímo v domácím prostředí, tzv. „home care“.
  • Pečovatelská služba – tato služba nabízí seniorům či osobám se zdravotním postižením, kteří žijí na Prostějovsku, dopomoc při péči přímo v jejich domově. Dojíždí tedy za uživateli a pomáhají jim s nejrůznějšími potřebami.
  • Odlehčovací služba – má za cíl odlehčit těm, kteří se starají o své blízké se zdravotním postižením. Je vhodné ji využít, pokud si pečující rodina potřebuje něco vyřídit, nastala naléhavá situace, nebo si pečující potřebuje odpočinout.
  • Chráněné bydlení – má za cíl pomoci osobám s mentálním, popř. v kombinaci s tělesným postižením začlenit se do běžného života, pomoci osamostatnit se od svých rodičů, kteří se o ně celý svůj život starali. Naše chráněné bydlení je unikátní v tom, že je určené pro rodiče a jejich dospělé děti.
  • Sociální rehabilitace – má za cíl podporovat osoby s psychickým onemocněním a pomoci jim v začleňování do běžného života v jejich vlastním prostředí, a to bez přerušení kontaktů s jejich nejbližšími.
  • Charitní šatník – je nabídkou všem, kteří jsou v sociální nouzi. Jeho cílem je pomoci například i těm, kteří jsou bez práce, nemohou jí získat a mají málo peněz.
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek – zapůjčení různých pomůcek, které jsou potřeba ke každodennímu životu znevýhodněných osob.