Správa silnic Olomouckého kraje (Středisko údržby, cestmistrovství)

Správa a údržba silnic.
  • Výkon vlastnických práv k silnicím, silničním pozemkům a k ostatnímu majetku Olomouckého kraje v souladu se zřizovací listinou.
  • Správa a údržba silnic II.a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje, jejich součástí a ...